Hieronder een lijst met de boeken die ik heb geschreven en bij ieder boek een link om een hoofdstuk te lezen. Bestellen kan rechtstreeks bij mij via rietokken5@gmail.com. Prijzen staan hieronder bij ieder boek weergegeven.

De bevrijdende kracht van emoties (2003)

Over het boek

Op zoek naar heelheid, naar een nieuw evenwicht tussen ‘broeder ratio’ en ‘zuster emotie’, merken we hoezeer onze gevoelskant eeuwenlang is achtergesteld. We kennen vaak slechts twee manieren om met onze emoties om te gaan: beheersen of afreageren. In dit boek beschrijft Riet een derde weg, die van gezond emotioneel beheer. Het is niet een zoveelste vorm van therapie, maar een leefwijze.

Op een voor ieder toegankelijke manier wordt een concrete weg gewezen hoe we ons kunnen bevrijden van onder andere depressie, jaloezie, burn-out, schaamte, verslaving en schuldgevoel door bewustwording, expressie en verwerking van de onderliggende emoties.

Want als we de poel van stilstaand water in beweging brengen en de stroom van emoties liefdevol toelaten, brengt zijn bevrijdende kracht ons bij de realisatie van zielskwaliteiten waar alle religies en geestelijke stromingen naar verwijzen: vreugde, vrijheid, vertrouwen, creativiteit, vitaliteit en volheid van leven.

In dit complete werkboek bundelt Riet haar rijke kennis en jarenlange ervaring als psychotherapeute en godsdienstpsychologe. Het bevat vele praktische ‘case stories’ en een degelijke theoretische onderbouwing.

Lees hier een hoofdstuk uit het boek

isbn: 90-807368-1-3
Uitgeverij Astarte
Verkrijgbaar via rietokken5@gmail.com
Verk.prijs: 25€
als pdf (10 euro) per email verkrijgbaar

nu ook in het Engels verkrijgbaar. ISBN 9781886940567
 as pdf  by emailing me

Lichtpuntwerk, De Liefdevolle Ontvangst van onze Emoties (2005)

Een kleine groep mensen gaat samen en ieder voor zich aan de slag om zich te bevrijden van ballast uit het verleden. Ze ontdekken hoe ze zichzelf in de weg zitten en leren hoe ze vrij baan kunnen geven aan hun levensenergie, hun talenten, hun levensvreugde en eigenwaarde.

Dit boek laat zien wat er mogelijk is met de werkwijze zoals beschreven in De bevrijdende kracht van emoties. Hoe ziet gezond emotioneel beheer er in de praktijk uit, en hoe kunnen we op een voor niemand schadelijke manier omgaan met boosheid, verdriet, angst, jaloezie, schaamte en schuldgevoel? Er wordt een praktische weg getoond hoe we via emotioneel Werk kunnen realiseren wie we in wezen zijn: een Lichtpunt.

Eeuwenlang hebben we onszelf en anderen geleerd om emoties niet al te serieus te nemen, te ontkrachten, te ontkennen en te onderdrukken omdat we ze als bedreigend hebben ervaren. Mijn ervaring is dat als we onze angst voor heftige emoties overwinnen en onze emoties weer een liefdevolle ontvangst bereiden, dit leidt tot verwerking van wat niet verwerkt is en tot een gezond emotioneel beheer in het hier en nu.

Lees hier een hoofdstuk uit het boek: LichtPuntWerk

Via rietokken5@gmail.com
5 euro

Jezus Ontsluierd (2014)

In dit boek onderzoekt Riet Okken de oorsprong van het Christendom en ontsluiert zij op overtuigende wijze de persoon van Jezus. Wie was Jezus? En hoe komt het dat er in de eerste 150 jaar na zijn leven en dood alleen over hem geschreven werd in bijbelteksten, maar nergens anders?
Hoe komt het dat van het begin af aan getwijfeld werd aan zijn bestaan?
Op welke manier speelden politiek en de oorlogen uit die tijd een rol?
Wat was de relatie met astronomie en astrologie en de bestaande mythologieën?


En met de Dode Zeerollen en de gnostische Nag Hammadi-teksten?

In dit spannende onderzoek blijkt veel niet overeen te komen met wat ons traditioneel is overgeleverd. De schrijfster zelf was tijdens dit onderzoek vaak onthutst over haar bevindingen. Wat is werkelijkheid en wat zijn eeuwenlang in de kwetsbare kindertijd ingeprente verhalen?
Uiteindelijk komt zij na alle ontsluieringen uit bij de kern van alle religie: de zoektocht naar wie wij zijn en de verbinding met ons zelf. Dan zien we dat het Christendom in feite een historisering is van oude mythologieën, waarmee de mens uit vroege tijden de zoektocht naar zichzelf in woorden probeerde te vatten.


Kortom, wat is de werkelijkheid achter de verhalen over Jezus?

Rechtstreeks bij mij te bestellen voor 10 euro.

Licht zijt Gij en tot Licht zult gij wederkeren (1998)

in 1998 gepubliceerd door Uitgeverij Akasha. Alleen nog 2e hands via het web en gratis per email. riet.okken5@gmail.com

De aloude weg naar Verlichting, waar de godsdiensten over spreken, wordt belicht met behulp van de kennis en verworvenheden van de hedendaagse psychotherapie en spiritualiteit. In dit boek wordt stap voor stap beschreven hoe we de verbinding met onze ziel, onze oorspronkelijke lichtdrager, kunnen herstellen. Het proces van loutering en de emotionele verwerking van oud zeer zijn hierbij van wezenlijk belang. De weg bestaat eruit ons àlles weer te gaan herinneren: wie we zijn, waar we vandaan komen en waartoe we op aarde zijn. En bovenal: dat we méér zijn dan ‘van stof’ alleen, namelijk van Licht!

Naarmate Riet in haar eigen ontwikkeling meer puin uit het verleden ruimde, zoals in haar andere boeken op meer persoonlijke wijze beschreven kreeg ze verbinding met een innerlijke Stem, die zich als ‘de Geliefde van de ziel’ aandiende.  Een deel van het boek is dan ook een letterlijke weergave van de Stem, zoals zij deze hoorde.


Met de stroom mee (1992)

Ankh-Hermes, 1992. Verslag van een persoonlijke transformatie…  niet meer leverbaar. Gratis per email te verkrijgen. rietokken5@gmail.com

De overgave aan een verlicht Meester maakt in Riet een stroom van energie en ervaringen los, die een niet te stuiten ontwikkeling op gang brengen.

Ze beschrijft hoe deze energie -in het Oosten koendalini genoemd -blokkades en resten van traumatische ervaringen uit de weg ruimt. Op persoonlijke wijze maakt ze de lezer deelgenoot van haar ervaringen, die zowel uit vorige levens als ook uit dit leven stammen. In het proces van ‘met de stroom mee’ ontdekt ze in zichzelf nieuwe mogelijkheden en ervaart ze wat het is om opnieuw een onbevangen kind te zijn en volledig ‘ja’ te zeggen tegen zichzelf en daarmee tegen het leven. Op deze weg neemt ze ook weer afscheid van de uiterlijke Meester om de overgave aan zichzelf te realiseren en haar eigen innerlijke Meester te vinden.

Riet onderneemt een intensieve zoektocht naar de kern van haar wezen, waarin ze ook trauma’s tot in de kern doorleeft en… verwerkt. Het boek is een getuigenis van hoe je, door middel van zelfonderzoek en met behulp van een aantal psychologische therapieën jezelf kunt transformeren tot een bevrijd mens.

Lees hier een hoofdstuk uit dit boek


De kracht van de bestemming (1988)

niet meer leverbaar. Gratis per email verkrijgbaar. rietokken5@gmail.com

 In dit boek beschrijft Riet haar vorige leven tijdens de tweede Wereldoorlog, dat eindigde in het kamp van Auschwitz.

Lees hier alvast een hoofdstuk