Ken jezelf, daarvoor ben je hier.

Dat is het belangrijkste motto van het LichtpuntWerk. LichtpuntWerk ontwikkeld door Riet Okken is zowel een therapie als een leefwijze. Daartoe werken we aan allerlei schaduwstukken in onszelf, opdat we het Lichtpunt kunnen leven, dat we in wezen zijn.

Onze schaduw bestaat uit alles wat we verdrongen hebben en dat zijn zowel de vervelende dingen alsook de mooie dingen, zoals onze talenten en mogelijkheden.

Wat is Lichtpuntwerk?

We kunnen het Lichtpunt pad ook als volgt omschrijven:

Ons bewustzijn bestaat uit twee belangrijke functies: gewaarzijn en geheugen. Als we onszelf willen leren kennen, kunnen we dus een beroep doen op beide functies. We kunnen waarnemen met onze vijf uiterlijke zintuigen en voelen met onze innerlijke zintuigen wat er op dit moment in ons speelt: een gevoel, een pijn of een stemming. Vaak weten we niet wat dat betekent. Je voelt je bijvoorbeeld vaag verdrietig, maar er is niets in je momentane veld van waarneming te vinden dat een betekenis aan dat verdriet kan geven. Daartoe heb je de tweede functie van het bewustzijn nodig en dat is je geheugen. In je geheugen zitten herinneringen opgeslagen aan al je ervaringen. Als je die twee combineert, kom je wellicht tot de ontdekking dat die opmerking van gisteren van je vriendin nog in je doorsuddert en maakt dat je je nu verdrietig voelt. Nu is dit een recente ervaring en gemakkelijk te duiden. Moeilijker wordt het wanneer de oorzaak van je verdrietige gevoel verder weg ligt in je geheugen, jaren of misschien wel eeuwen geleden, als we het gegeven van vorige levens meerekenen. Met deze kloof tussen de huidige gewaarwording en een verre oorzakelijke gebeurtenis wordt het probleem van onze zelfkennis duidelijk. Alles hangt af van de mate van herinneren. Hoe meer we ons herinneren, des te beter kennen we onszelf en des te groter en ruimer is ons bewustzijn. Het geheugen is dus een belangrijke functie, belangrijker dan het momentane gewaarzijn. Dit laatste is vluchtig en beperkt. Ons geheugen, je zou ook kunnen zeggen ons opslagbewustzijn, is veel omvattender. Het omvat de herinnering aan al onze levens op aarde en ook de herinnering aan tijden en plaatsen die niet op aarde zijn, in andere kosmische dimensies. Dat is een geweldig reservoir aan vergeten kennis. Grote mystici van alle tijden hebben altijd geroepen: ‘Ken jezelf. Daarvoor ben je hier, om je weer te herinneren wie en wat je bent. Je bent het vergeten. Dat is doodzonde.’

Op deze weg gaat het erom ons te herinneren wie we zijn, en daartoe ruimen we alle rommel op die ons het zicht belemmert. Aangezien we gigantisch veel vergeten zijn, is het fijn als we wat handvaten hebben die ons daarbij kunnen helpen en ons leerproces kunnen versnellen. Natuurlijk is het concrete leven de beste leerschool. Maar door dit ‘gewone’ leerproces aan te vullen met bewuste leermethoden kunnen we onszelf wat sneller leren kennen. Daardoor wordt het leven niet alleen leuker maar ook boeiender en minder problematisch. Dat extra, vrijwillige leren werpt zijn vruchten af voor het gewone leven.

Het Lichtpuntwerk kent vijf belangrijke hulpmiddelen die een versnelling betekenen op ons pad van zelfkennis en innerlijke groei:

1. het gebruik van spiertesten

2. ademwerk

3. gestaltwerk

4. lichaamswerk

5. regressiewerk

Alle vijf zijn ze erop gericht om je huidige gewaarzijn te vergroten door dit te koppelen aan je opslagbewustzijn, je geheugen. Alle vijf bieden ze de mogelijkheid om de verbinding tussen beide bewustzijnsfuncties versneld te gaan leggen.

Riet Okken
Monepiat, waar Lichtpuntwerk begon.

Rietokken5@gmail.com

Www.rietokken.eu