admin/ August 3, 2020/ psychologie en spiritualiteit

Al geruime tijd keken wij astrologen met belangstelling uit naar de saturnus/ pluto samenstand in steenbok.. hoe deze zou gaan uitwerken.. er was tevoren sprake van “ we staan voor een afgrond” met deze conjunctie. 
We weten nu hoe het uitpakt. Ik haal er een paar themas uit.

++Pluto is de langzaamste van de 2 en heeft de meeste impact. Pluto staat voor verandering, dood en verrijzenis en Saturnus voor, kort door de bocht, structuur.  En saturnus is de heerser van steenbok, dus dubbelop. Deze Pluto gooit onze structuren dus omver.

++ Saturnus en steenbok staan voor eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar gaat de bewustwording nu over..

++ Saturnus en Steenbok staan ook voor beperking.. “ allemaal thuis blijven” 

++ de hoogste uitdrukking van Saturnus is niet alleen persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook: “ in der Begrenzung zeigt sich der Meister”.  een oproep om ons eigen Meesterschap te ontwikkelen

++ Kreeft is het tegenoverliggende teken van steenbok en heeft als kernwoord “ zorgen voor”.. Daartoe worden we nu opgeroepen.

++ Pluto als heer van dood en verrijzenis roept ons op om in onze persoonlijke onderwereld te duiken. Onze schaduwzijden onder ogen te zien… kijken waar we projecteren, waar we anderen bekritiseren, waar we zeuren en klagen, waar we alleen maar flink doen of wegzakken in angst..
waar we vooral emotioneel onaffe zaken hebben laten liggen..  in onszelf en in onze relaties. Oproep tot innerlijk Werk dus, nu ons veelal ons uiterlijk werk uit handen is geslagen.

++ Het is goed te weten, dat waar je je innerlijk schaduwwerk overslaat, je de schaduw van buiten op je af kunt zien komen.. Dit is een harde noot, maar in tijden van crisis zijn harde noten van toepassing en nodig..

++ Saturnus staat ook voor bouwen, voor grondvesten en met Pluto die de oude structuren omver werpt, moeten we nieuwe structuren bouwen en elkaar nieuwe verhalen vertellen.. Een prachtige uitdaging!
 

Onderstaande is eigenlijk de basis van het lichtpuntwerk: het is een gouden pad om de meeste van je huidige depressies, angsten en boosheid thuis te brengen. Het is een hoopvol pad, omdat daar waar je nu onder lijdt, veelal allang gebeurd is. Het is oud zeer dat alleen nog niet verwerkt is. Daarom is lichtpuntwerk gericht op het herstel van een goed verwerkingsmechanisme, waardoor je ook in het heden je ervaringen beter kunt verwerken. en meer het licht kunt leven dat je bent!

Scheiden en onderscheiden om te kunnen verenigen, een concreet pad binnen lichtpuntwerk.

We willen maar al te graag iemand uit één stuk zijn. Helaas is de werkelijkheid meestal anders en beseffen we hoeveel zielen in onze borst wonen, en hoeveel stemmen er in ons hoofd praten, die ook nog vaak tegen elkaar ingaan. En de linkerhand weet soms niet wat de rechter doet. Kortom, vaak is het van binnen een brij van vele, soms tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Het eerste werk dat ik met mensen doe, is al die gevoelens en gedachten uit elkaar trekken en ze proberen thuis te brengen. Eerst moet je je ervan bewust worden hoe verdeeld je bent, voordat je eenheid in jezelf kunt ervaren. Het gaat hier om bewustwording en onderscheiding van het kind en de volwassene in je, van gevoel en verstand, van verleden en heden, van het gezonde volwassen deel en het neuroosje, van eigenheid en inprentingen. 

Share this Post