admin/ December 23, 2019/ psychologie en spiritualiteit

Hier iets over de natuurlijke groeicycli, zoals die duidelijk worden via de astrologie. Zoals jullie vast wel gemerkt hebben zijn er bepaalde periodes in je leven die emotioneel en relationeel heftiger zijn dan andere. Periodes waarin je overspannen of burn-out raakte waarin er moeheid is, heftige herbelevingen en emoties of echtscheiding, problemen in je werk of andere heftige perikelen in je leven plaatsvonden of vinden.

Ik heb bij mezelf gemerkt hoe ondersteunend het is om te weten wat er eigenlijk speelt en ook tot hoelang de heftigheid speelt.  

De planeet Saturnus speelt hierbij een grote rol

Alice Bailley zegt: ‘Wanneer de leerling Saturnus kent als de god die hem kansen biedt en niet als de god die hem ellende bezorgt, dan is hij/zij waarlijk op het Pad van leerlingschap.’ 

Heel in het kort, kunnen we Saturnus de leermeester via pijn noemen, dat wil zeggen dat Saturnus je bij oud zeer brengt en helpt deze aan het licht te brengen. Hij helpt je psychologisch rijp te worden. Waar Saturnus een aspect met zichzelf maakt in je geboortehoroscoop, wordt er oud zeer getriggerd. Aan ons is dan de keus om met de genade van Saturnus mee te werken en het oud zeer te gaan verwerken of hem te negeren, waarbij het oud zeer zich in je huidige werkelijkheid zal spiegelen in de vorm van uiterlijke calamiteiten, moeheid, depressie, vage stress en wat dies meer zij.

De eerste Saturnus -return: 29 jaar

Rond  de leeftijd van 29 jaar is de planeet Saturnus bij iedereen weer op dezelfde plek als bij je geboorte. Dat heet een conjunctie. Het betekent dat de oorspronkelijke vibratie herinnerd wordt in je systeem. Een soort hergeboorte dus van je oorspronkelijke Saturnus energie. Dat duurt gemiddeld zo’n 2 jaar en meestal op 3 momenten raakt Saturnus exact zijn geboortepositie in jouw horoscoop. (hij gaat wat heen en weer; retrograde heet dat). Het is een periode van intense rijping en volwassenwording. Als je mensen vraagt wanneer ze ooit burn-out geweest zijn, zullen ze vaak deze periode noemen (of die van mid-life, rond 40 jaar, daarover zo meteen meer). Het is de periode waarin ik veel mensen voor het eerst in therapie zie gaan. Alle uitvluchten van ‘als ik maar eenmaal een goeie baan heb, of als ik eenmaal maar en man of vrouw gevonden heb, of eenmaal maar kinderen heb’ etc. etc. werken niet meer. De naakte waarheid dient zich aan hoe je tot dan toe met je energie, je lijf, je emoties en je leven bent omgegaan.  Saturnus roept je toe: ‘stop eens even, bezin je, waar gaat het in je leven om?’

Deze Saturnus-transit geeft je een enorme kans om je leven echt op de rit te krijgen, in de mate dat je bereid bent naar jezelf te kijken.  Dat geldt uiteraard voor elk moment in je leven, maar in de periodes van een Saturnus-transit opent zich veel, wordt er veel in je wakker geschud en is het Werk aan jezelf effectiever. Leermeester Saturnus werkt met je mee! Als je in zo’n heftige periode iets therapeutisch onderneemt, kan er veel gebeuren en kan er veel geheeld worden.

Ikzelf ben in die periode 8 maanden uit de maatschappelijke roulatie geweest, helemaal opgebrand na een snelle carrière als bevlogen jonge psycholoog, die voortdurend ook zichzelf herkende in an-dermans problemen. 

Als je weet hebt van deze periode, helpt dat bij de aanvaarding van de perikelen die zeker optreden, hetzij innerlijk, hetzij uiterlijk en meestal beide.

Midlife, Uranus in oppositie, 40 jaar

Uranus is een planeet die staat voor elektriciteit, plotselinge, verassende creatieve doorbraken, inspiratie en hitte. Rond ons 40e jaar zet een Uranus-oppositie – dat is precies tegenover de stand in je geboortehoroscoop – de mid-life crisis in. In deze periode die ongeveer 18 maanden duurt, zie je mensen ineens iets anders gaan doen, van werk veranderen, scheiden, werk opgeven en gaan reizen. Het is waarlijk een revolutionaire energie! Dat is veelal de uiterlijke uitwerking. Innerlijk betekent het een periode van enorme stijging van energie, opstandigheid, besef dat wat je daarvoor deed, niet vervult. Uranus vertegenwoordigt onze wil en ontdekkingstocht naar licht en avontuur. We raken ontevreden met een gemiddeld en gewoon leven.

Een van de aspecten van deze energie is het balanceren van seksuele polarisatie. Dat wil zeggen dat de man zijn innerlijke vrouw, zijn anima moet integreren, wat betekent dat hij zijn hart leert openen. Bij de vrouw gaat het om de bewustwording en integratie van haar innerlijke man, haar animus, wat betekent dat ze haar kracht leert inzetten, grenzen leert aangeven, assertiever wordt.

Uranus en kundalini

Barbara Hand schrijft dat deze Uranische -energie een natuurlijke kundalini stijging betekent en ik ben het vanuit mijn eigen ervaring helemaal met haar eens. Toen ik 40 was, voelde ik een dermate intens vuur in mijn binnenste, een groot zoeken, dat ik regelrecht in het vliegtuig richting India ben gestapt. (zie mijn: ‘Met de stroom mee’) Doordat ik mijn vurige overgave naar een leermeester als Osho richtte, heeft mijn natuurlijke kundalini-stijging zich geïntensiveerd en heb ik die zeer bewust gevoeld.

Maar de beweging kwam helemaal van binnenuit als een natuurlijke stroom van energie die ons wil verlichten.  De kundalini is onze natuurlijke levensenergie, die na ons leidt naar hogere bewustwording. Als deze energie langzaam vanuit de onderrug opstijgt, verlevendigt en verlicht zij alle chakra’s. Daardoor worden allerlei herinneringen en emoties die in deze energieknooppunten opgesloten zitten, wakker en zoeken een weg naar buiten. Het is als een vuur dat zich een weg door ons baant en alles wat we onderdrukt hebben aan het Licht wil brengen.

Als je daar niet op voorbereid bent, kan het je aardig overrompelen. Het is ook niet voor niets dat de meeste mensen die therapeutische hulp of geestelijke bijstand zoeken dit op deze leeftijd doen.

Als je een beetje weet hebt van deze fases, kan het je helpen mee te bewegen met deze genadevolle stromingen en op tijd hulp zoeken. Hoe meer je namelijk in deze fase meebeweegt en geen weerstand geeft aan het proces, maar er actief aan meewerkt, des te meer profijt heb je ervan.

Saturnus-oppositie: 44 jaar, een 2e puberteit

Aangezien we op 44 jarige leeftijd ook nog een Saturnus-oppositie meemaken, kunnen we begrijpen dat we in onze veertiger jaren heel wat aan emotionele leerstof te verstouwen krijgen. Deze Saturnus-oppositie heeft een speciale kleuring, omdat het een voortzetting is van de eerste Saturnus-oppositie op ons 15 e jaar. Allerlei onopgeloste puberteitsproblemen kunnen in deze periode opnieuw de kop op steken. Daarom wordt deze periode wel eens de 2e puberteit genoemd en zien we dat hoe meer mensen in hun puberteit onderdrukt waren,  ze in hun veertiger jaren des te meer radicale acties ondernemen. Echtscheiding en ‘relationeel gedoe’ vieren hoogtij in deze periode.

Het is zo belangrijk bewust te zijn van deze dingen en de link te kunnen gaan leggen naar onopgeloste zaken uit je puberteit, zodat je niet blind en halsoverkop een duurzame relatie  verbreekt en je kinderen laat opgroeien in een ‘gebroken gezin’. Innerlijk en emotioneel werk dient in plaats te komen van overhaaste echtscheiding.

Als je bewust bent van de groeikansen in deze periode, ga je, eventueel samen met je partner, aan de slag met emotioneel Werk, zodat je relatie zich kan verdiepen.

De 2e Saturnus-return: 56- 59 jaar

Alles wat je tegen deze tijd nog niet verwerkt hebt en dus hebt laten liggen tijdens de vorige groeiperiodes, krijg je nu op je bordje. Saturnus biedt niets minder dan volledig schoon schip te maken met alles wat niet van wezenlijk belang is in je leven. Wat dan over blijft is de versmelting met je ziel, of zoals ik haar/hem noem, mijn innerlijke Geliefde. Degene die mij kent en volledig doorziet. Degene die mij leidt. Ik schreef gisteren in mijn dagboek:

Jij die mij doorlicht,

doorboort,

opent en heelt

met duizend zoete tranen

Ik kom thuis bij jou

En jij bij mij…

Nooit meer gescheiden..               

Deze transits zijn bij lange na niet uitputtend. Ik heb het nog niet over Pluto gehad, maar dit leek me al een aardige opsomming, die voor iedereen geldt. Als je je horoscoop en je transits wilt weten, kun je op www.astro.com gratis berekeningen laten maken. Je kunt natuurlijk ook een consult bij mij aanvragen.

Herinner je door al deze fasen heen wie je bent en waarom je hier bent. Dit leven is jouw heilige reis naar je Zelf. Omarm dit proces en weet dat je geleid wordt door deze al krachten van binnen. Ons werk is het met deze genade van binnen mee te bewegen, haar te ontvangen en te verwerkelijken. 

Share this Post