admin/ December 5, 2019/ psychologie en spiritualiteit

Aan het begin van dit jaar 2012 stond ik voor mijn boekenkast om te  kijken wat ik eens zou gaan lezen, toen mijn oog viel op het boek Het bewuste oorvan Alfred Tomatis, een franse KNO-arts. Ik was direct gefascineerd door wat hij schreef, zocht de http://www.Tomatis.com  website op en schreef me in voor een opleiding tot practitioner in de Tomatis(R)-methode in Parijs. Deze heb ik nu achter de rug en nu ben ik de apparatuur op mezelf aan het uitproberen en heb ook besloten er voor anderen mee te gaan werken.

Wat behelst deze methode, die al vanaf de vijftiger jaren intensief beproefd en onderzocht is?

Tomatis ontdekte  dat een verandering in de hoor- of luistervaardigheid van de mens, automatisch veranderingen in de stem, lichaam en geest tot gevolg heeft. Zijn ontdekkingen werden in 1957 wetenschappelijk geaccepteerd door de Wetenschappelijke Academie van Parijs en vastgelegd in 3 Tomatis(R)-wetten:

1.Een stem bevat slechts die frequenties, die het oor waarneemt.

2.Geeft men het oor de mogelijkheid, niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed te horen, dan verschijnen deze frequenties ook weer in de stem, direct en onbewust.

3.De over een bepaalde periode voortdurend herhaalde akoestische stimulatie brengt een blijvende verandering van het gehoor en de spraak tot stand.

In feite gaat het bij de Tomatis(R)-methode om een hersentraining. De hersenen en daarmee het gehele zenuwstelsel worden gestimuleerd, gecorrigeerd en gedynamiseerd.

De toepassingen van de Tomatismethode zijn dan ook legio. Veel is gewerkt met kinderen met autisme en autistiform gedrag, leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie (95 % succes!)concentratieproblemen, stotteren en motorische problematiek.

Maar het werkt ook goed bij allerlei vormen van stress en emotionele problemen.

Bij toeval ontdekte Tomatis dat zijn methode ook heel goed werkt bij evenwichtsproblemen. Als we bedenken dat het gehoororgaan bestaat uit 2, zeer nauw met elkaar verbonden systemen die zich samen in het rotsbeen bevinden, dan wordt de werking voor een ziekte van Menière duidelijk(waarvoor men nog nooit een oorzaak heeft gevonden, laat staan een remedie):

1. Het slakkenhuis (cochlea), heeft als taak de geluidsgolven te analyseren en verder te leiden naar de hersenen als elektrische impulsen.

2. Het evenwichtsorgaan (vestibulum). Dit orgaan is verbonden met alle spieren van het lichaam en stuurt behalve ons evenwicht ook onze lichaamshouding en motoriek. Het is tevens verantwoordelijk voor het lichaamsbeeld, lichaamsbewustzijn en onze oriëntatie in de ruimte. Alle willekeurige en onwillekeurige bewegingen, spiertonus, spanningen in het lichaam, verkramping of ontspanning, grove- en fijne motoriek: alles wordt door het oor geregistreerd, gereguleerd en gecoördineerd. Het oor is het orgaan met de meeste zenuwverbindingen in het lichaam.

Tomatis had zeer veel succes bij de genezing van de ziekte van Menière. 80%  verbetering ten aanzien van de duizelingen, 60 % bij oorsuizingen en 50 % bij gehoorverlies, de 3 kenmerken van Menière.

Een ander toepassingsgebied is de dynamisering van ouderen en gehandicapten. Ik heb zelf gemerkt dat mijn hersenen enorm gestimuleerd zijn door de klankstimulatie. Elke vergeetachtigheid, die ik voorheen wel eens had, is verdwenen, ik ben energieker en vooral mijn rechter hersenhelft is sterk gestimuleerd (ik voelde tijdens het luisteren enkele dagen lichte druk en pijn daar). Wat ik ook merkte is dat ik geluiden nu beter kan filteren en beter tegen geluid kan. Als kind al had ik een zeer gevoelig zenuwstelsel. Ik kon er niet goed tegen als de Tv aanstond en er tegelijk gepraat werd. Kortom mijn hersenen zijn gestimuleerd en mijn zenuwstelsel is sterker geworden. Ook mijn evenwicht is beter. Dat merk ik bij de Yoga die ik doe.

Ook voor zangers werkt de methode heel goed. Tomatis begon zijn werk met zangers die hun stem kwijt raakten of hun stem wilden verbeteren.

Je kunt immers slechts reproduceren wat je hoort!

Kortom:

Het luisterprogramma behelst een dynamisering en conditionering van de hersenen. Het basisprogramma bestaat uit 2 x 14 dagen 2 uur luisteren (met minimaal 1 tot 6 maand pauze ertussen) naar muziek (Mozart en gregoriaans) die op een speciale manier wordt aangeboden via een koptelefoon met een geleiding via de botten van het hoofd. De muziek wordt op beide oren verschillend qua intensiteit en frequentie aangeboden en ook gefilterd. Daarbij wordt het rechteroor extra gestimuleerd, omdat deze volgens Tomatis dominant moet zijn. Tomatis heeft ontdekt dat we net als een dominante hand, oog en voet ook een dominant oor hebben. Omdat het zenuwstelsel zich kruist, en het motorisch taalcentrum zich in de linker hersenhelft bevindt, moet het rechter oor het dominante controle-oor zijn. Dit is de kortste weg van informatieverwerking. Mensen met een links-dominant oor communiceren met een vertraging omdat het geluid een langere weg aflegt via de rechter hersenhelft. Dit kan aanleiding geven tot allerlei coördinatieproblemen bij lezen (dyslexie), schrijven en spreken (stotteren). Een links-dominant oor kan het zelfvertrouwen ondermijnen en kan tot allerlei communicatieproblemen en vermoeidheid leiden.

Hoe dit programma te doen?

Tot 2009 was het zo dat mensen elke dag naar een Tomatis (R)-centrum toe moesten reizen op het programma te doen. Sinds kort heeft men een kleine draagbare versie van de apparatuur uitgevonden, de Solisten (R), waardoor men thuis kan luisteren. De Tomatis (R) practitioner leent dan zijn apparatuur 2x 2 weken aan je uit. Je kunt navraag doen bij je verzekeringen of zij Tomatis (R)vergoeden.

Uit het Tomatis (R) onderzoek blijkt samenvattend dat:

**Elke verandering van de stem nauw samenhangt met een psychische gedragsverandering.

**Er een samenhang tussen stem en stemming en ook met het gevoelsleven bestaat.

**De stem fungeert als spiegel van alle psychologische processen.

**Slecht luisterende mensen zich steeds meer terugtrekken, levenszin verliezen, eerder vermoeid raken en concentratieproblemen hebben.

**Beweging, ritme en (lichaams)houding altijd met het gehoor- en evenwichtsorgaan zijn verbonden.

**Het gehoor- en evenwichtsorgaan het vegetatieve zenuwstelsel beïnvloedt en op de ademhaling, hart, bloedvaten en het spijsverteringssysteem werkt.

**Een goed luisterend oor een voorwaarde is voor persoonlijke groei.

ps. Tomatis en Solisten zijn gelicenseerde handelsmerken (R). Ik ben lid van dit netwerk.

UPDATE: Intussen heb ik 4 programma ‘s zelf ondergaan en ik moet zeggen met zeer goed resultaat. Ik had tijdens het luisteren vaak sterke reacties zoals tijdelijke pijnen her en der op mijn hoofd, moeheid en oud zeer dat boven kwam. Mijn vergeetachtigheid (ik ga naar de keuken en waar kwam ik ook al weer voor..) is over, ik heb meer energie en heb weer wat oud zeer dat blijkbaar zeer diep in mijn hersenpan verstopt zat, verwerkt. Belangrijke info voor zangers: Janet zingt nu veel gemakkelijker in zowel hoogte als laagte! Tomatis werkte oorspronkelijk met zangers!

Share this Post