admin/ December 17, 2019/ psychologie en spiritualiteit

Degenen die werkelijk tot inzicht willen komen, die oprecht zoeken naar datgene wat eeuwig, zonder begin of einde is, zullen zich aanéénsluiten en een gevaar vormen voor alles wat niet essentieel, onecht en slechts schijn is. Zij zullen zich verenigen, opgaan in de vlam, omdat zij het juiste inzicht hebben. Krishnamurti

Wanneer we emoties onderdrukken knijpen we ook op energetisch niveau iedere keer een beetje meer onze aan- en afvoerkanalen dicht. Immers onderdrukking van emoties betekent afdichting van onze energie uit vrees opnieuw gekwetst te worden. Als we onze kanalen naar buiten toe afsluiten, gaan de kanalen naar binnen toe ook dicht. Het zijn dezelfde communicatiekanalen die gebruikt worden. We raken steeds meer de verbinding met onze ziel en zielsverwanten in andere dimensies kwijt. We verliezen aan essentie.

Bovendien kunnen we ons afvragen waar de energie blijft, wanneer wij er geen verbinding meer mee hebben. Alles wat we op emotioneel niveau verdrongen hebben en ontkend, komt vroeg of laat bij ons terug. Geen enkele energie gaat immers echt verloren. Er zijn drie wegen waarlangs de zielsessentie weer vorm aanneemt.

  1. Zielsfragmentatie. We projecteren op onbewuste wijze onze essentie op onze omgeving. Je zou ook kunnen zeggen dat datgene waar we van binnen van afgesloten zijn, zich in onze omgeving spiegelt. Er treedt energetisch als het ware zielsfragmentatie op. Dit betekent dat onze omgeving altijd onszelf spiegelt. We moeten dit verlies van zielsessentie zien als een proces dat niet alleen in dit leven gebeurt, maar dat al eeuwen via vele levens plaats vindt. Als we geboren worden spiegelen onze omgeving, onze ouders en broertjes en zusjes dan ook perfect de staat van onze ziel, of we dat nu leuk vinden of niet! Als je bijvoorbeeld een zeer autoritaire vader hebt, spiegelt dat iets in je ziel. Het kan zijn dat jij in de loop van je levens veel macht hebt afgegeven aan anderen en energetisch in een soort machteloosheid ‘hangt’, een machtsvacuüm. Het kan ook zijn dat je in een vorig levens een zelfde soort machtsmisbruik gekend hebt, als je vader nu praktiseert, en dat je deze spiegel nodig hebt om je daarvan bewust te worden en te bevrijden. Als je ouders vaak boos waren kan dit een spiegel zijn van je eigen onderdrukte boosheid. Als ze geestelijk en emotioneel erg afwezig waren, zou je kunnen gaan kijken naar je eigen afwezigheid op zielsniveau. Als je vader afwezig was, zou je kunnen kijken naar je eigen afwezige manlijke energie. Zelf had ik vanuit vorige levens veel lessen te leren in zusterschap. Ik koos in dit leven een gezin uit met vier oudere zussen met wie ik mede door het grote leeftijdsverschil moeilijk kon communiceren. Het samenleven als kind met broertjes en zusjes betekent lessen in broeder- en zusterschap. Aangezien we zo eeuwenlang opgegroeid zijn met vergelijken, met meer en minder zijn dan een ander, is dat voor de meeste van ons één van de moeilijkste lessen op aarde. Zou het daarom zijn dat broertjes en zusjes vaak zoveel ruzie maken? Diepe inprentingen spelen hier een grote rol.
  2. Ziekte. De ontkende zielsessentie kan zich ook in ons lichaam manifesteren als ziekte of als gebrek. Deze fragmenten kunnen zowel uit dit leven stammen, alsook uit vorige levens. Als wij langdurig bepaalde gevoelens in onszelf ontkennen, manifesteren we ze in ons lichaam als spanning en uiteindelijk als ziekte.
  3. Meervoudige persoonlijkheden. Bij de meest complexe vorm van dissociatie kan een gedissocieerd deel van de persoonlijkheid zich zodanig ontwikkelen dat er een apart bewustzijn en dus een aparte persoonlijkheid ontwikkeld.
  4. Afgescheiden individuen. Als we leven na leven bepaalde aspecten van onze ziel ontkend hebben en verdrongen, kan het zijn dat die stukken zich als aparte individuen manifesteren of zich met andere individuen versmelten. Dit zou een verklaring kunnen zijn hoe het komt dat het aantal zielen op aarde zo enorm gestegen is sinds het begin van onze gezamenlijke evolutie. Waarschijnlijk zijn wij allemaal een onderdeel, een fragment, van een grotere ziel, die in andere werkelijkheden verblijft. Hoe meer we vorderen op het pad van bewustwording en hoe meer we onze verdrongen emotionaliteit in beweging zetten en aan het Licht brengen, des te meer krijgen we verbinding met onze grotere ziel, ook wel hogere Zelf genaamd. Het is de weg teruggaan van fragmentatie, via defragmentatie naar eenwording met onze grotere ziel. Uiteindelijk kunnen we dan weer samensmelten met die ene grote Ziel die wij gewend zijn God te noemen. Wij zijn allemaal in wezen lichtpuntjes, die op weg zijn naar de uiteindelijke eenwording met het grote Licht. Het is een proces, als het beklimmen van een piramide. Onderaan staan al die miljoenen nu levende aardebewoners, resultaat van een gigantische fragmentatie. Van daar uit gaat het erom de fragmentatie stap voor stap, trede voor trede ongedaan te maken en ons ware ziele-huis te vinden. Uiteindelijk is dat de diepere achtergrond van het emotionele werk: dat wij dolenden ons huis weer vinden.

We kunnen het hiervoor beschreven werk aan emoties zien tegen de achtergrond van het terug vinden van onze ziel. In de loop van onze levensgeschiedenis zijn wij stukken van onszelf kwijtgeraakt. Ons enthousiasme, onze onbevangenheid en openheid, ons vermogen om ons zonder angst in avonturen te storten, onze levensvreugde, onze dankbaarheid en vul voor jezelf je eigen persoonlijke verliezen maar aan. Het Lichtpuntwerk kunnen we ook beschouwen als het weer terug pakken van wat je verloren bent, vanuit het besef dat niets ooit verloren gaat. Het enige dat verloren is gegaan is onze verbinding ermee. En die is te herstellen door te ontdekken hoe en wanneer je genoemde zielskwaliteiten kwijt geraakt bent. En daartoe dient het Lichtpuntwerk.

Share this Post